Barres de desplaçament a l’Eclipse amb Kubuntu 11.10

A la versió Kubuntu 11.10, les barres de desplaçament (scrollbars) de l’Eclipse no funcionen correctament.

Per aconseguir que funcionin les noves barres a KDE, cal editar el fitxer /usr/bin/eclipse i comentar la línia:

#export GDK_NATIVE_WINDOWS=true

Si a més a més volem que les barres tinguin el funcionament i aspecte de les tradicionals barres de desplaçament (old style), hem d’afegir:
export LIBOVERLAY_SCROLLBAR=0

Sort!

GD Star Rating
loading...