Com copiar un enllaç simbòlic a GNU/Linux

Estava cercant com copiar un enllaç simbòlic des de la lína de comandes. Pensava que amb l’ordre cp i algun paràmetre de l’estil –link (o -l) es podria fer. Amb “cp -l” aconseguim enllaçar els fitxers en lloc de copiar-los, però no és el que vull ara. He trobat com fer-ho, és així:

cd directori
find nom_del_link_a_copiar | cpio -pmadv directori_destí

Si el directori de destí no existeix es crearà. Es copiarà l’enllaç simbòlic amb el mateix nom dins el directori de destí.

Si volem copiar l’enllaç simbòlic al mateix directori però amb un altre nom, sempre podem crear-lo en un lloc temporal i després moure’l:

cd directori
find nom_del_link_a_copiar | cpio -pmadv /tmp
mv /tmp/nom_del_link_a_copiar ./nou_nom

Cal tenir en compte que els enllaços simbòlics relatius poden trencar-se. Això vol dir que si no es troben en directoris del mateix nivell, el nou enllaç no apuntarà correctament al seu destí.

GD Star Rating
loading...