Afegir una nova adreça d’email al parell de claus GPG

Segons llegeixo al manual oficial de GNU Privacy Guard: http://www.gnupg.org/gph/en/manual.html#AEN282, primer entrem a l’editor de claus amb la comanda gpg –edit-key i tot seguit teclegem adduid. Responem a les preguntes pel nou identificador, introduïm la contrasenya per la nostra clau privada i llest.

gpg --edit-key minterior@gmail.com
Ordre>adduid
Nom i cognoms: Jaume Casado Ruiz
Adreça electrònica: jcasado@unaplauso.com
Comentari: unAplauso.com
Heu triat l'identificador d'usuari:
  "Jaume Casado Ruiz (unAplauso.com) <jcasado@unaplauso.com>"

Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix O

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Jaume Casado Ruiz (minterior) <minterior@gmail.com>"
1024-bit DSA key, ID F71B3570, created 2009-07-28

pub 1024D/F71B3570 created: 2009-07-28 expires: mai    usage: SCA
           trust: desconeguda  validity: desconeguda
sub 2048g/68D20780 created: 2009-07-28 expires: mai    usage: E
[ unknown] (1) Jaume Casado Ruiz (minterior) <minterior@gmail.com>
[ unknown] (2). Jaume Casado Ruiz (unAplauso.com) <jcasado@unaplauso.com>

Ordre>quit
Save changes? (y/N) y

Si després volem enviar la nova informació a un servidor de claus, per exemple a pgp.mit.edu:

gpg --keyserver 'pgp.mit.edu' --send-keys 0x5600e9c7f71b3570

La clau la podem expressar amb el seu finger print, com he fet jo, o amb el seu ID. Per obtenir el finger print:

gpg --fingerprint
GD Star Rating
loading...