Copiar el MBR d’un disc a un altre

Amb la següent comanda podem copiar el MBR (Master Boot Record) d’un disc a un altre:

dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=512 count=1

L’explicació d’aquesta és: llegeix i escriu (copia) només un bloc de 512 bytes del disc sdx al disc sdy.

Això pot ser útil quan per alguna raó perdem la taula de particions d’un disc dur o d’un pen drive, i d’aquesta manera restablim el MBR a partir d’un altre disc. He vist moltes vegades que un disc dur que no té cap partició, el sistema operatiu Windows no el reconeix. Això vol dir que el disc, per exemple /dev/sdx, no conté /dev/sdx1, /dev/sdx2… que seria cadascuna de les particions; ho podem comprovar si teclegem al terminal:

ls /dev/sdx*

només ens apareix l’arrel del disc /dev/sdx.

Una altra manera de crear particions és amb els programes cfdisk o fdisk, tot seguint les instruccions que indiquen.

GD Star Rating
loading...