Mini benchmark de reiserfs

Després d’haver recuperat totes les dades dels dos discos durs, i d’haver comprovat que el disc important no té errors de maquinari, l’he formatat. He creat el sistema de fitxers reiserfs amb:

cfdisk /dev/sda1 #crear la partició de forma interactiva
mkreiserfs /dev/sda1 #formatejar amb reiserfs

He passat totes les dades d’un disc dur (de la marca Seagate) a un altre (Western Digital), tots dos SATA i de 500 GB. Primer he mirat la quantitat de dades que havia de passar, en kibibytes (KiB) i en gibibytes (GiB):

minterior@jau:/media/recuperat$ du -sc
309201518       .
309201518       total
minterior@jau:/media/recuperat$ du -sch
295G    .
295G    total

Podem comprovar l’equivalència: 309201518 KiB / 1024 / 1024 = 294,877546 GiB ≈ 295 GiB

La còpia l’he feta des del terminal, anteposant la comanda time a la comanda cp -rp per obtenir el temps de duració de la còpia, que ha estat:

15.63user 2163.99system 1:54:07elapsed 31%CPU (0avgtext+0avgdata 0maxresident)k
618162424inputs+617982328outputs (1major+347minor)pagefaults 0swaps

Quasi dues hores. Per tant ha estat 6847 segons (1*3600 + 54*60 + 7) per escriure 316.622.354.432 bytes (309201518 * 1024), el que és una velocitat de:

46242493.71 bytes/s ≈ 46,2425 MB/s = 44,1003 MiB/s

GD Star Rating
loading...